Please reload

Recent Posts

צביעת מתכות/צביעה אלקטרוסטטית

May 1, 2013

1/1
Please reload

Featured Posts

צביעת מתכות/צביעה אלקטרוסטטית

צביעה אלקטרוסטטית הינה טכנולוגיה יעילה במיוחד וניתנת ליישום על גבי מתכות מוליכות בלבד.

הצביעה נעשית ע"י אקדח צבע כשבקצה האקדח ממוקמת אלקטרודה מייננת הטוענת את חלקיקי הצבע באלקטרונים וגורמת להיותם מטען חשמלי שלילי.

חלקיקי הצבע טעונים מטען חשמלי שלילי ,האובייקט הנצבע מוארק לאדמה וע"י זה יוצרים אלו יחדיו שדה אלקטרו-סטטי המושך את חלקיקי הצבע אל האובייקט הנצבע בכדי לאפשר למטען החשמלי השלילי להתפרק לאדמה.

בהגיע חלקיק הצבע הטעון שלילית אל האובייקט הנצבע, המטען השלילי "נפרק" לאדמה וחוזר אל מקור המתח ובכך משלים את המעגל.

השדה האלקטרו-סטטי שנוצר משפיע על מסלולם של חלקיקי הצבע הטעונים שלילית ונמשכים אל האובייקט הנצבע, לכן גם חלקיקי צבע שעפו מעבר לאובייקט נמשכים ע"י שדה אלקטרו-סטטי הנוצר ומגיעים אל האובייקט הנצבע מהצד האחורי שלו.

צביעה באבקה/צביעה בתנור

 

יתרונות הצביעה בתנור-נקי מנזילות

 

היות וחלקיקי הצבע עם המטען החשמלי נמשכים לאובייקט הנצבע (בזכות המטען השלילי בו הם טעונים) לכל מקום בו אין צבע ע"י כך נמנעת נזילות צבע.

משיכה חשמלית זו אחראית גם לכך שהחלקיקים ייצמדו ויעטפו את האובייקט הנצבע ויכסו בו את כל האזורים גם אלו שקשה להגיע אליהם.

קלייה וייבוש בתנור

 

לאחר תהליך הצביעה האובייקט נכנס לקלייה בתנור מה שאומר שבחום התנור האבקה מותכת ונצמדת לאובייקט.

 

הקלייה נעשית בטמפרטורה גבוהה ע"פ הוראת יצרן הצבע והתאמת החלק.

עמידות הצבע

 

צביעה באבקה, בתנור, במערכת אלקטרוסטטית מבטיחה שכבה צבע אחידה בעלת קשרים כימיים חלקים הנצרים בתהליך הקלייה/הבישול בתנור.

הצבע חזק עמיד לעמידה חיצונית ופנימית.

 

 

***  ניתן לבצע בחיים לוי צביעת מתכות בע''מ בכל צבע וגוון שתדרשו, לביצוע מוצלח

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square